Page 2 - Sprey Poliüretan Su Yalıtım Sistemleri
P. 2

Hakkımızda                     Vizyonumuz
                             Geçmişten bu güne insan ihtiyaçlarının kesintisiz  Zed İzolasyon olarak başta sprey polyurea, sprey
                             karşılanması gereken bir dünyada, artan ihtiyaçlar- poliüretan, epoksi kaplama olmak üzere teras
                             la birlikte gelişen ve aktif olarak kullanılan malze- izolasyonu,  su  deposu  izolasyonu,  havuz
                             melerin gelişimi insan hayatını son derece önemli  izolasyonu,  ve  gizli  dere  izolasyon
                             ölçüde etkilemektedir. Zed izolasyon olarak onlar- hizmetleri  ile  sizlere  garantili  sorunsuz
               İzolasyonda Uzman Firma   ca yıldır insanların daha huzurlu, mutlu ve sağlıklı  hizmet vermek ve sadece İstanbul değil tüm çevre
                    ZED İZOLASYON
                             yaşayıp yüksek refah seviyesinde hayat sürmesi  iller için de sunduğumuz uygulanabilir, en ekonomik
                             için çözümler sunmakta, bu çözümleri en kalite- çözümlerle izolasyon sektöründe öncü ve lider konu-
                             li malzemeler ve son teknolojiyle birleştirerek en  mumuzu güçlendirmek vizyon hedeflerimizdendir.
                             optimum seçeneği vermekten gurur duymaktayız.
                             İstanbul Sancaktepe’ de yer alan merkezimizden  Misyonumuz
                             tüm İstanbul ve çevresinde sürdürdüğümüz    Siz değerli müşterilerimizin, izolasyon ve yalıtım
                             hizmetleri  Zed  İzolasyon  Çözümleri  satış  ürünlerini bizlere sağlayan tedarikçilerimizin,
                             destek hattı ile gerçekleştirmekteyiz.       çalışan kabiliyetli, tecrübeli ve insan odaklı hareket
                                                       eden idari ve teknik personelimizin çok daha mutlu
                                                       ve pozitif olacağı bir dünyayı hedeflerken, teknolo-
                                                       jinin verdiği fırsatları izolasyon ve yalıtım dünyası-
                                                       na sunarak bir üretkenlik katmak misyonumuz
                                                       olmuştur.
   1   2   3   4   5   6   7